........................Ava maca nildor .... Nezabíjej přátelé................................

Srpen 2007