........................Ava maca nildor .... Nezabíjej přátelé................................

Říjen 2007